24 maart 2016

Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief Pekela-Veendam

Op 9 maart jongstleden heeft Libau de concept eindversie gepresenteerd van het Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief Pekela-Veendam aan de werkgroep. Dit perspectief schetst op basis van en aantal verhalen in woord en beeld de cultuurhistorische, landschappelijke en stedenbouwkundige waarden en wordt gebruikt als onderlegger voor ruimte gerelateerde vraagstukken en toekomstig beleid.

De werkgroep, bestaande uit medewerkers van beiden gemeenten, lokale kenners en het provinciaal bouwheerschap van de provincie Groningen hadden brede waardering en enthousiasme voor de inhoud en de leesbaarheid van het perspectief. In de inspirerende omgeving van de Margaretha Hardenbergkerk te Wildervank hebben wij het eindconcept doorgenomen en de puntjes op de spreekwoordelijke ā€˜iā€™ gezet. Eind maart/begin april wordt het Ruimtelijke Ontwikkelingsperspectief Pekela-Veendam opgeleverd.

De gemeenten Oldambt, Eemsmond en De Marne werken inmiddels al met een Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief. Wilt u meer weten over dit perspectief en wat het voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Theo Hoek (directeur Libau) of Tim Willems-Kruize (atelierleider Team Ruimtelijke Kwaliteit).

 

Foto Tim