19 september 2018

Ruimtelijke en cultuurhistorische kernkarakteristieken Het Hogeland

Met het oog op de herindeling van een aantal noord Groningse gemeenten, die samen de gemeente Het Hogeland gaan worden, heeft Libau voor het grondgebied van de gemeenten Bedum en Winsum een inventarisatie van de ruimtelijke en cultuurhistorische kernkarakteristieken uitgevoerd. Aanleiding hiervoor is de nieuwe omgevingswet die van gemeenten vraagt om kernkarakteristieken van het gebied in beeld te brengen in de Omgevingsvisie. Deze kernkwaliteiten kunnen dan als basis gebruikt worden bij ruimte gerelateerde vraagstukken.

De inventarisatie brengt aan de hand van verschillende verhaallijnen het ontstaan van het gebied in beeld en vertaalt dat via onderscheidende kernkarakteristieken in een kwaliteitskaart. Aansluitend op het landschappelijke deel zal nog een verdiepende uitwerking van alle dorpen volgen. De inventarisatie vormt daarmee, te samen met de inventarisaties die al eerder door Libau zijn gemaakt voor De Marne en de Eemsmond, een ruimtelijke onderlegger voor de gehele (nieuwe) gemeente Het Hogeland. De documenten samen laten tevens zien wat een ongelooflijke rijkdom er aan cultuurhistorische kernkwaliteiten in de toekomstige gemeente Het Hogeland bestaan.

Werkboek