23 juni 2021

Ruimtemakers buigen zich over Delfzijl

Ruimte-wat? Ruimtemakers! De Ruimtemakers is een groep van gedreven RO en stedenbouw ambtenaren van alle gemeenten in de provincie Groningen.

Op 29 juni ontmoeten zij elkaar (digitaal) in Delfzijl. Stedenbouwkundige van de gemeente Eemsdelta (https://www.eemsdelta.nl/) Martin Dubbeling gaat dan met hen luchtfietsen en geeft een kijkje in de keuken van de gemeente en hoe zij werken aan de grote opgaven waar de gemeente nu voor staat. Denk bijvoorbeeld aan de versterking van de woningen maar ook healthy ageing en mobiliteit & bereikbaarheid.

Als je denkt aan Delfzijl, dan denk je automatisch natuurlijk ook aan water. De Waddenzee en de zeedijken, het Oude Eemskanaal en het Damsterdiep; allen dragers van het landschap en de beleving. Het watersysteem behoort dan ook tot de opgaven waar in Delfzijl hard aan wordt gewerkt. Edwin Rittersma en Marijn Hooghiem van het waterschap Noorderzijlvest (https://www.noorderzijlvest.nl/) vertellen tijdens de bijeenkomst hoe het watersysteem van de Eemsdelta in de toekomst meer natuurlijk en adaptief ingericht kan worden.

Daarnaast heeft Delfzijl een gloednieuw kader voor de openbare ruimte, gemaakt door LAOS (https://www.laoslandschap.nl/). Mathijs Dijkstra en Rodin de Lange van LAOS geven een presentatie over het proces van de totstandkoming van het kader en de inhoudelijke speerpunten van de transformatie van de openbare ruimte.

De Ruimtemakersbijeenkomst wordt georganiseerd door het Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit (STRK). Vragen over of inspiratie voor het steunpunt kunt u mailen aan: steunpunt@libau.nl