18 oktober 2023

Ruimtemakersbijeenkomst over water en bodem sturend schot in de roos

Met een ruime vertegenwoordiging vanuit verschillende geledingen van nagenoeg alle Groningse gemeenten, de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest en de Provincie Groningen, kijken we terug op een zeer geslaagde derde Ruimtemakersbijeenkomst van 2023. Uit de opkomst blijkt dat de urgentie om met water en bodem als sturend principe bij woningbouwontwikkeling aan de slag te gaan, breed wordt gevoeld. Het vormt een van de centrale onderwerpen binnen het jaarthema ‘De kwalitatieve aanpak van de woningbouwopgave’ van het Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit dat we in het voorjaar van 2024 afronden. 

Na inleidingen vanuit het waterschap Hunze en Aa’s en LAOS landschapsarchitecten over wat water en bodem sturend nu eigenlijk betekent en welke uitgangspunten aan deze benadering ten grondslag liggen, zijn we met elkaar in groepen in gesprek gegaan. Met de gemeente Veendam als testomgeving hebben we stilgestaan bij de instrumenten om te sturen vanuit water en bodem. In de eerste gespreksronde bespraken we de ingrediënten die relevant zijn voor de locatiekeuze voor nieuwe woningbouw en in de tweede ronde zijn we ingegaan op concrete inrichtingsmaatregelen.

We hebben de middag afgesloten met een samenvatting van wat werken vanuit water en bodem sturend oplevert. Om verder met het onderwerp aan de slag te gaan is het zaak zowel ambtelijk als bestuurlijk de urgentie breed uit te blijven dragen, samen te werken en daarbij vroegtijdig gebruik te maken van specialistische expertise zoals die bij het waterschap aanwezig is. Het Steunpunt Ruimtelijke Kwaliteit gebruikt de oogst van de middag bij het vervolg van het ontwerpend onderzoek. We verzamelen de ingrediënten voor de afweging waar te bouwen in een zakatlas en nemen de inrichtingsmaatregelen op in een bouwdoos. Voor de testomgeving Veendam werken we dit voorbeeldmatig uit in een aantal inspirerende toekomstbeelden.