22 februari 2016

Rusthoven, Levend erfgoed aan het Damsterdiep

Op woensdag 17 februari jongstleden zijn Libau en NO.ordpeil samen met de gemeente Loppersum, Provincie Groningen, Staatsbosbeheer, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (afwezig), Het Groninger Landschap en de verschillende particuliere eigenaren van start gegaan met het maken van een inrichtingsschets met uitgangspunten voor beeldkwaliteit en een uitvoeringsagenda voor het project Rusthoven, Levend erfgoed aan het Damsterdiep.

In deze eerste bijeenkomst, die plaats vond op het naburige landgoed Ekenstein, lag het accent op het kennismaken, het delen van bestaand beleid en planologische kaders en het uitwisselen van de programma’s van wensen van de betrokken eigenaren. Op basis hiervan is na een wandeling door het plangebied de gezamenlijke opgave waaraan we dit voorjaar in een tweetal werkateliers met elkaar gaan werken geformuleerd. Na afloop van de bijeenkomst is in de fraaie salon, onder het genot van een drankje, nader kennis gemaakt en nog wat nagepraat.

Wij kijken terug op een geslaagde eerste bijeenkomst en zien uit naar het vervolgproces en de uitkomsten.

Naamloos