19 februari 2019

Save the date! 18 april: bijeenkomst Kerkenvisies

Het Ministerie van OCW biedt gemeenten vanaf 2019 middelen om een integrale kerkenvisie op te stellen. Doel van de kerkenvisies is om voor de gehele gemeente de situatie van het gebouwde religieus erfgoed in kaart te brengen en een visie op het behoud ervan te ontwikkelen.

In de eerste helft van 2019 houden de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Netwerk Steunpunten Cultureel Erfgoed daarom in alle provincies informatiebijeenkomsten over de kerkenvisies. Daar zal uitleg worden gegeven over het doel en de inhoud van de kerkenvisie en de bijbehorende financieringsregeling voor gemeenten.

In Groningen wordt de bijeenkomst georganiseerd door het Libau Steunpunt Cultureel Erfgoed, Steunpunt Erfgoed Drenthe en Steunpunt Monumentenzorg Friesland, samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, op donderdagochtend 18 april in het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis.

Meer informatie over de bijeenkomst volgt via onze website en nieuwsbrief, maar zet u 18 april vast in uw agenda?

 

logolibau-libau-steunpunt-2015-website