5 februari 2020

Schetsen aan bouwstenen voor de Regionale Energie Strategie (RES) Groningen

Nederland is verdeeld in 30 RES regio’s. Van iedere regio verwacht het Rijk voor 1 juni 2020 een eerste bod voor het invullen van de totale 35 terawattuur, die in 2030 met zon en wind op land moet worden opgewekt.

In Groningen valt de regio samen met de provinciegrens en is een startdocument door alle twaalf Groninger gemeenteraden, de waterschappen en de provincie vastgesteld. In dit startdocument is een organisatieonderdeel beschreven waarin verschillende werkgroepen zijn benoemd. In een tandem met H+N+S landschapsarchitecten werkt het Team Ruimtelijke kwaliteit van Libau samen in de werkgroep ruimte.

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende gemeenten en de provincie. Binnen de werkgroep wordt langs de 4 parallelle sporen elektriciteit, warmte, koppelkansen en lokaal eigenaarschap geschetst aan bouwstenen voor het opstellen van de concept RES.

Centraal uitgangspunt voor alle sporen vormt het schaal bij schaal principe. Voor meer informatie over onze rol in de RES kunt u contact opnemen met Arnoud Garrelts (Landschapsarchitect Team Ruimtelijke Kwaliteit)