3 september 2019

Schetsontwerp natuur- & duurzaamheidspark Steendam

Onder de titel Gas(t)vrij Steendam werkt het dorp Steendam hard aan het verduurzamen van de eigen energievraag. Door verschillende maatschappelijke vraagstukken met elkaar te proberen te verbinden steekt het dorp haar nek uit.

Dit leidt tot innovatieve oplossingen zoals het natuur- en duurzaamheidspark waarvoor Libau het schetsontwerp maakte. In dit schetsontwerp worden zonnepanelen, een lijnopstelling met kleinschalige windturbines en een ecologische verbindingszone met een natuurstapsteen aan de rand van het dorp samengebracht.

Het schetsontwerp volgt op een scenario-onderzoek naar mogelijke locaties voor kleinschalige windturbines in de omgeving van het dorp, waarbij Libau het dorp, als pilot, eerder ondersteunde. Het schetsontwerp is ontwikkeld met een begeleidingsgroep met vertegenwoordigers van het dorp, de grondeigenaar, de gemeente, provincie en het waterschap en begon met een gemeenschappelijke schouw en schetssessie.

Om de koppelkansen voor natuur een goede plek in het ontwerp te geven, was van begin af aan een ecoloog van bureau Biota onderdeel van het ontwerpteam van Libau. Het schetsontwerp verbeeldt helder de ambitie van het dorp en kan in verschillende inrichtingsplannen verder worden uitgewerkt. De Provincie Groningen en het waterschap Hunze en Aa’s hebben aangegeven zich hard te maken voor de uitwerking, financiering en uitvoering van de ecologische verbindingszone en natuurstapsteen.

Bent u benieuwd naar het schetsontwerp? Klik dan hier voor een pdf-exemplaar.