4 april 2018

‘Second opinion’ welstand vernieuwd

Welstandsadvisering gaat over ruimtelijke kwaliteit en raakt daarmee belangen van individuen en gemeenschap. Van initiatiefnemers, maar ook van ‘de buren’. Zorgvuldig adviseren behoeft dan ook vakmanschap en goede spelregels. Één van deze spelregels is de mogelijkheid van een second opinion, als aanvrager of belanghebbende bezwaren heeft tegen het advies van de welstandscommissie. De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, waarbij Libau is aangesloten, heeft daartoe een procedure ontworpen en dit in een brochure weergegeven. Procedure en brochure zijn recent vernieuwd. Voor de inhoud daarvan zie de website van de Federatie.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met de Federatie of met Libau.

kopij second opinion