15 december 2016

Sociale initiatieven in leegstaand vastgoed

Op donderdag 1 december vond in Veenhuizen een inspirerend symposium plaats, georganiseerd door het Kenniscentrum Herbestemming Noord (een samenwerking tussen Libau, Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, Steunpunt Erfgoed Drenthe en Stichting DBF).

Groningen was goed vertegenwoordigd met een aantal zeer enthousiaste initiatiefnemers die een inspirerend verhaal hielden over de redenen waarom zij karakteristieke gebouwen hebben gekozen voor hun onderneming.

Tips die zij gaven waren onder andere:

  • betrek de omgeving, gemeente en adviserende instanties (als de monumentencommissie) bij de planvorming;
  • overtuig met een goed verhaal, een goed plan en liefde voor het pand;
  • start met een goed ondernemingsplan: durf vooruit te kijken, maar begin bij de eerste stappen;
  • zelfredzaamheid is een goede besparing op de kosten, evenals slim inkopen.

Conclusie van de avond: de sleutel voor herbestemming: mooie karakteristieke gebouwen op goede locaties ontwikkeld door eigenzinnige mensen met ondernemerschap en passie!

 

khn-symposium

Foto: Libau

herbestemming van panden, zeker in kernen, is van cruciaal belang voor de leefbaarheid