1 februari 2018

Startbijeenkomst werkgroep Inspiratieboek Dorpen in Groningen

Donderdag 8 februari gaat het project Inspiratieboek Dorpen in Groningen van start. Op deze dag vindt de startbijeenkomst van de werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten, de provincie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, plaats in het pakhuis Libau in Groningen.

Het project staat in het teken van het herkenbaar houden en verder versterken van de diversiteit aan dorpstypen in Groningen. Hiervoor wordt gewerkt aan een heruitgave van het uit 1987 daterende basisdocument Dorpen in Groningen. Het project richt zich enerzijds op het op eigentijdse en inspirerende wijze vertalen van de in dit document benoemde dorpskenmerken. Anderzijds worden voor twee veel voorkomende actuele vraagstukken in twee verschillende dorpstypen concrete tips geformuleerd hoe hier mee om te gaan.

In de werkgroep wordt bepaald hoe de kenmerken zo helder mogelijk kunnen worden beschreven en de tips zo praktisch toepasbaar mogelijk worden gemaakt. Ook zal in de werkgroep een strategie worden ontwikkeld voor de verdere uitwerking van deze tips. De keuze van specifieke dorpen en de uit te werken vraagstukken en de terugkoppeling naar de betreffende dorpen tijdens het project, is daar onderdeel van.

Het project vind plaats in opdracht van de provincie Groningen en de RCE, en duurt ongeveer een jaar. In het najaar van 2018 wordt een afsluitend symposium georganiseerd

inspiratieboek Groninger dorpen.