2 april 2015

Steunpunt Cultureel Erfgoed Drenthe Plus tijdelijk ondergebracht bij de Stichting Het Drentse Landschap

M.i.v. 1 april 2015 is het Steunpunt Cultureel Erfgoed Drenthe Plus voor de resterende looptijd van de Cultuurnota “Oude wereld, nieuwe mindset 2013-2016”, ondergebracht bij de Stichting Het Drentse Landschap in Assen. Onder de naam “Steunpunt Erfgoed Drenthe” gaat zij verder met de uitvoering van het provinciaal beleid: Steunpunt Cultureel Erfgoed, Herbestemming Karakteristiek Bezit en de Instandhouding Provinciale Monumenten(lijst).

Het beëindigen van de subsidierelatie tussen Libau en de provincie Drenthe heeft geen invloed op de inzet van Libau als adviseur aan gemeenten en andere partners in Drenthe ten behoeve van welstand, cultureel erfgoed, archeologie, stedenbouw en landschap. Deze gaat onverminderd door. Daarnaast zullen in voorkomende gevallen de adviseurs uit de diverse kennisvelden van Libau door “Steunpunt Erfgoed Drenthe” ingezet worden ten behoeve van de steunpuntactiviteiten

logolibau-libau steunpunt-2015 website