2 mei 2017

Steunpuntbijeenkomsten Groningen

Ook in 2017 organiseert het Steunpunt Cultureel Erfgoed Groningen een reeks Steunpuntbijeenkomsten. De aftrap werd gegeven op woensdag 19 april door de gemeenten De Marne, Ten Boer, Delfzijl, Appingedam, Winsum, Eemsmond, Slochteren en Loppersum, samen met de Omgevingsdienst Groningen en de provincie.

Belangrijk thema op de bijeenkomst van 19 april was de inventarisatie van karakteristieke en beeldbepalende panden in relatie tot de aardbevingsproblematiek. Gemeenten konden hierover ervaringen uitwisselen en konden direct vragen stellen aan het Steunpunt Cultureel Erfgoed Groningen of aan de provincie. Verder werd gesproken over diverse actualiteiten en ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, landschap en en cultureel erfgoed. En er was aandacht voor het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed, vanwaaruit initiatieven voor herbestemming van bijzondere panden in het gebied een financiële bijdrage kunnen krijgen.

Tot slot werd alvast kort vooruitgeblikt op de provinciebrede Actualiteiten- en Ontwikkelingendag die najaar 2017 zal worden georganiseerd.

Deze eerste Steunpuntbijeenkomst was in ‘Het Spijslokaal’, gevestigd in de voormalige Gemeentelijke Bewaarschool bij het Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum. De tot auditorium omgebouwde gymzaal van dit Rijksmonument uit 1903 vormde een bijzondere historische locatie om zo’n bijeenkomst te organiseren.

De middag werd afgesloten met een wandeling langs het oude en nieuwe erfgoed van Warffum: van de opgeknapte oude haven, via de historische kerkenpaden tot de bijzondere nieuwbouw van Het Hogeland College.

Binnenkort volgen nog twee bijeenkomsten voor de overige Groninger gemeenten, waarbij per bijeenkomst een regionaal thema centraal zal staan.

 

steunpunt bijeenkomst 20170419