16 juli 2015

Steunpuntbijeenkomsten Groningen

De afgelopen maanden heeft het Steunpunt Cultureel Erfgoed een aantal bijeenkomsten voor gemeenten georganiseerd. Zo zijn de gemeenten in Oost-Groningen bij elkaar gekomen, maar ook in Midden-Groningen en in het Westerkwartier heeft ondertussen een bijeenkomst plaatsgevonden.

Doel van de bijeenkomsten is om de gemeenten op een mooie locatie in de provincie op een informele manier met elkaar in gesprek te laten gaan over bijvoorbeeld monumenten(beleid), archeologie, welstand en ruimtelijke ordening.

Er werden ervaringen uitgewisseld en gemeenten konden direct vragen stellen aan het Steunpunt of aan de provincie en de rijksdienst voor het cultureel erfgoed die ook aanschoven bij dit overleg.

In Midden-Groningen werd de historische scheepswerf Wolthuis bezocht in Sappemeer. De prachtig gerestaureerde monumentale werflocatie bleek niet alleen een hele fijne vergaderlocatie; er werd ook een rondleiding verzorgd door de vrijwilligers van de scheepswerf. Tijdens de rondleiding kregen de bezoekers een uitleg over hoe in de Groninger Veenkoloniën allerlei schepen werden gebouwd en hoe de machines werden gebruikt.

Voor het najaar staat Noord-Groningen nog in de planning, om vervolgens het jaar af te sluiten met alle gemeenten gezamenlijk op de Actualiteiten- en Ontwikkelingendag van de Erfgoedacademie op 3 november.

 

 

 

kleintje A&O zolder     kleintje A&O buiten