11 maart 2015

Structuurvisie De Marne biedt inspiratie

Wij zijn er trots op dat de door Libau vervaardigde “Structuurvisie De Marne” door de Hanzehogeschool Groningen is opgenomen in het “Inspiratieboek Kansen in Krimp”. De structuurvisie is een co-creatie van dorpsbewoners, vertegenwoordigers van de gemeente, de provincie en medewerkers van Libau en vormt door de integrale, kwalitatieve benadering met regieaanwijzingen een inspirerende kapstok op basis waarvan bottom-up initiatieven kunnen worden ontwikkeld en afgestemd. Meer weten over onze benadering en/of aanpak? Neem dan contact op met Tim Willems-Kruize (atelierleider Team Ruimtelijke Kwaliteit) of ir. Theo Hoek (directeur).

 

inspiratieboek