17 juli 2013

Structuurvisie De Marne in ontwikkeling

Structuurvisie De Marne in ontwikkeling

Samen met de gemeente De Marne, lokale deskundigen en de provincie Groningen heeft Libau in een drietal workshops in cafe Wongema te Hornhuizen het eerste deel van de nieuwe structuurvisie De Marne opgesteld. We zijn er trots op dat dit eerste deel van de structuurvisie op 2 juli jongstleden met veel lof door het college van B&W is vastgesteld.   In het eerste deel van de structuurvisie zijn – gelet op de schaarse en trage ruimtelijke ontwikkelingen en het accent op initiatieven van onderaf – de ruimtelijke kernkwaliteiten van het landschap en de dorpen benoemd, is het ruimte-gerelateerde beleid beschreven en zijn de kansen geduid. Uitgangspunt is dat de gezamenlijk benoemde ruimtelijke kernkwaliteiten van het landschap en de dorpen worden doorontwikkeld. De structuurvisie geeft met zogenaamde regieaanwijzingen richting en bandbreedte aan van de verwachte en gewenste ruimte gerelateerde ontwikkelingen. Daarnaast reikt de structuurvisie (lokale) partijen en initiatiefnemers kansen aan waarmee zij aan de slag kunnen gaan. Hierdoor ontstaat vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid de mogelijkheid om minder beperkend en meer ruimte-biedend te regisseren.   In het najaar wordt het tweede deel van de structuurvisie door Libau samen met andere partijen uitgewerkt. Het accent hierbij ligt op het maken van een slimme uitvoeringsstrategie. Nieuwsgierig geworden naar onze aanpak? Neemt u dan voor meer informatie contact op met ir. Theo Hoek (directeur Libau, atelierleider Team Ruimtelijke Kwaliteit) of ing. Tim Willems-Kruize (projectleider Structuurvisie De Marne, Team Ruimtelijke Kwaliteit).

image640x480