13 december 2023

Subsidiemogelijkheden voor monumenteigenaren uitgebreid

Vanaf 2024 is er extra geld om eigenaren van erfgoed in de hele provincie Groningen te ondersteunen bij het onderhoud aan hun pand.

De nieuwe subsidieregelingen voor regulier onderhoud voor karakteristieke panden, gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten worden vanaf 1 januari 2024 opengesteld; niet alleen voor het aardbevingsgebied, maar voor de hele provincie.

Vijf miljoen beschikbaar voor erfgoed in Groningen

In totaal is er in 2024 voor karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten 3 miljoen euro en voor rijksmonumenten 2 miljoen euro beschikbaar. Dit geld is beschikbaar doordat in de kabinetsreactie Nij Begun budget is toegezegd voor het Erfgoedprogramma en de provincie extra budget vrijmaakt voor erfgoed.

De regelingen bestaan al enkele jaren voor regulier onderhoud dat voornamelijk aan de buitenkant van de panden uitgevoerd wordt. Voor komend jaar worden de regelingen met enkele aanpassingen en voor een groter gebied opengesteld. Zo kan blijvend geïnvesteerd worden in het onderhoud aan het erfgoed in het aardbevingsgebied én daarnaast ook in de rest van de provincie. Tevens komt er nu ook subsidie beschikbaar voor boerderijen met een woonfunctie, in het geval dat dit karakteristieke panden of gemeentelijke monumenten zijn. Eerder was dit alleen voor actieve agrariërs.

Meer informatie

Op de website van de provincie Groningen is vanaf 1 januari meer specifieke informatie over de regelingen te vinden. Via de website kunnen erfgoedeigenaren dan een aanvraag voor regulier onderhoud indienen. Voor groot onderhoud en restauratie van rijksmonumenten is ook een nieuwe regeling in de maak, maar die komt in het voorjaar van 2024 beschikbaar.

Meer mogelijkheden voor subsidies voor verduurzaming van monumenten

Per 1 januari 2024 worden tevens de subsidieregelingen die beschikbaar zijn voor verduurzaming van monumenten aangepast en meer toegankelijk gemaakt voor monumenteigenaren. Dit betreft de Subsidieregelingen Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE) en InvesteringsSubsidie Duurzame Energie en energiebesparing (ISDE).

Het Erfgoedloket kan u verder helpen als u vragen heeft over beschikbare subsidies bij onderhoud, verduurzaming, herstel en/of restauratie van uw monument.