20 september 2017

Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

Het is weer bijna 1 oktober en dat betekent dat eigenaren en belanghebbenden van monumentale gebouwen of panden met cultuurhistorische waarde subsidie kunnen aanvragen voor onderzoek naar een haalbare herbestemming. Maar ook als u een monument heeft in slechte staat, kunt u een aanvraag indienen om dit pand weer wind- en waterdicht te maken. Deze laatste subsidie kan echter alleen worden aangevraagd indien u serieus werk maakt van herbestemming van het pand. Hieronder wordt verstaan dat u binnen deze regeling subsidie hebt aangevraagd voor het doen van onderzoek naar herbestemming dan wel dat er een dergelijk onderzoek de afgelopen twee jaar heeft plaatsgevonden.

U kunt subsidie aanvragen tussen 1 oktober en 30 november. Ook dit jaar is er in totaal weer €1,7 miljoen beschikbaar voor haalbaarheidsonderzoeken en €0,7 miljoen voor het wind- en waterdicht maken van monumenten.

Voor de haalbaarheidsonderzoeken geldt dat u minimaal €10.000,- dient aan te vragen en maximaal €25.000,- waarvan u 70% gesubsidieerd kunt krijgen.

Bij de wind- en waterdichtregeling geldt eveneens een minimum van €10.000,- voor subsidiabele kosten tot een maximum van €50.000,-. En ook hier geldt dat een subsidiepercentage van 70% wordt gehanteerd.

Meer informatie kunt u vinden op www.monumenten.nl.

Heeft u ook plannen voor herbestemming van een monumentaal pand en wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons Loket Herbestemming, via: herbestemming@libau.nl.

Monumentensubsidie 20170920

Foto: Libau