3 februari 2016

Succesvolle inloopavond Nieuwbouw Sint Nicolaasschool

Op 2 februari jongstleden vond in de huidige Sint Nicolaasschool in Haren een inloopavond plaats voor bewoners over de Nieuwbouw Sint Nicolaasschool aan de Westerse Drift.

Team Ruimtelijke Kwaliteit van Libau heeft voorafgaand aan deze inloopavond samen met betrokken partijen een stedenbouwkundig kader opgesteld. Dit stedenbouwkundig kader met een handreiking voor beeldkwaliteit, vormt de basis voor het eveneens op de inloopavond gepresenteerde verkeersplan en het bouwplan van de architect. Er is veel waardering uitgesproken voor het flexibele kader en de spelregels voor beeldkwaliteit die de bestaande kwaliteiten in het plangebied en haar omgeving versterken.

Bent u benieuwd wat het Team Ruimtelijke Kwaliteit voor u kan betekenen? Neemt u dan contact op met atelierleider Tim Willems-Kruize (willems@libau.nl).

Haren

Stedenbouwkundig kader van de Sint Nicolaasschool in Haren.