4 juli 2017

Symposium Boerderij in beeld: Erfgoed in een krimpend landschap

Wat kunnen/moeten we doen met die mooie boerderijen in (Oost)Groningen? Deze panden vormen toch een icoon voor de cultuurhistorie van het Gronings platteland. Hoe gaan we om met leegstand van deze panden? Herbestemming, doorbestemming, sloop, verval? Deze vragen en nog veel meer kwamen gisteren aanbod tijdens het symposium Boerderij in beeld: Erfgoed in een Krimpend landschap. Dit symposium werd georganiseerd door Collectiv Kreativ en het samenwerkingsverband Boerderij in beeld. De deelnemers waren zowel afkomstig uit het werkveld als uit de collegebanken. Dit bracht een hele eigen dynamiek met zich mee die wat ons betreft zeker voor herhaling vastbaar is.

’s Ochtends vertrokken we met de bus richting het landschap Oldambt waar we statige en minder statige, grote en kleine, goed onderhouden en minder goed onderhouden, maar toch vooral boerderijen met een hoop karakter hebben gezien. We begonnen op de grens met Westerwolde en gingen vanuit daar door een veranderend landschap richting de Dollardpolders. Mark Sekuur (atelierplek) en Francien van Soest (provincie Groningen) gaven onderweg tekst en uitleg over het landschap, de bebouwing en haar ontstaansgeschiedenis. Na even uitgewaaid te zijn bij de Blauwe Stad vervolgden we onze weg terug naar de stad Groningen waar we na een heerlijke lunch in het Van Swinderen Huys het programma vervolgden.

’s Middags zijn we onder leiding van Eefje van Duin (Libau) de inhoud ingedoken. Het begon met een presentatie van Mark Sekuur over de (on)mogelijkheid van de ecoruine. Daarna was er de keuze tussen een presentatie van Marco Glastra (Groninger Landschap), over de wijze waarop zijn organisatie omgaat het het cultureel erfgoed van Groningen, of een workshop herbestemmen onder leiding van Libau. In deze workshop kregen de deelnemers een rol toegewezen als belanghebbende bij een herbestemming (denk hierbij bijvoorbeeld aan een initiatiefnemer, gemeente, historische kring, plaatselijke VVV). Na zich in gelezen te hebben in de rol en de locatie ging men aan de slag. Dit leverde verhitte discussie op en het bracht mooi in beeld hoeveel verschillende belangen er zijn bij een herbestemming en hoe lastig het soms kan zijn deze op één lijn te krijgen.

Na een koffie/theepauze (met een échte Groninger koek), gingen we plenair weer verder. Eric Hol (Invisor) gaf een presentatie over de taxonomie van gemeenten om daarmee het DNA van de gemeentelijke identiteit te bepalen. Hij ging hierbij specifiek in op de gemeente Oldambt. Deze presentatie gaf een geheel vernieuwende inkijk in de kracht van (bulk)data voor het maken van (erfgoed)beleid.

Tot slot was er een paneldiscussie waarbij Eric Hol, Francien van Soest, Marco Glastra, Murk de Jong (DBF) en Theo Hoek (Libau) onder leiding van Eefje van Duin met elkaar en met de zaal in discussie gingen over waar we staan met de herbestemming van boerderijen en het belang van de gebiedsgerichte aanpak ten opzichte van de objectgerichte aanpak.

Wij kijken terug op een zeer geslaagd symposium en willen alle aanwezigen bedanken voor hun actieve deelname!

 

20170628 Symposium boerderij in beeld (7) 20170628 Symposium boerderij in beeld (18) 20170628 Symposium boerderij in beeld (24) 20170628 Symposium boerderij in beeld (29)

Foto’s: Libau