25 november 2019

Team Ruimtelijke Kwaliteit Libau inspireert Steendam

Op 19 november jongstleden zat het dorpshuis in Steendam bomvol met bewoners en medewerkers van de gemeente Midden-Groningen. Tijdens de bijeenkomst werd de dorpsvisie van Steendam feestelijk gepresenteerd en overhandigd aan wethouder Anja Woortman door de trotse dorpsbewoners Fred Mahler en Mieke Wind uit de werkgroep “dorpsvisie”.

Team Ruimtelijke Kwaliteit van Libau heeft de werkgroep “dorpsvisie” ondersteund in opdracht van de dorpsvereniging Steendam. Zo hebben wij samen met de bewoners de karakteristieken van Steendam in beeld gebracht. Deze karakteristieken vormen het vertrekpunt voor de dorpsvisie. Daarnaast zijn met de werkgroep diverse thema’s (die naar voren waren gekomen uit een eerder gehouden enquête) uitgewerkt door mee te denken, interessante voorbeelden aan te reiken en handvatten te geven voor de uitvoering van verschillende ruimtelijke ingrepen die nodig zijn om Steendam leefbaar en mooi te houden. Tot slot hebben wij de concept eindversie van feedback voorzien en zijn door ons een aantal visualisaties gemaakt met prikkelende beelden voor de herinrichting van de Damsterweg en het strand. Het toekomstbeeld van het strand viel dermate in de smaak dat een fragment hiervan is afgebeeld op de gebakjes die tijdens de bijeenkomst werden geserveerd (zie foto bij dit bericht)!

Team Ruimtelijke Kwaliteit van Libau werd voor haar inzet bedankt. Volgens Fred Mahler was de visie zonder de inspirerende begeleiding vanuit Libau niet tot stand gekomen. Op onze beurt vonden wij een verrijking om te mogen samenwerken met de gedreven bewoners. De dorpsvisie van Steendam is een mooi voorbeeld van een project waarbij bewoners en professionals elkaar versterken en het dorp “eigenaar” blijft van de visie.

Meer weten over onze aanpak? Of wat Team Ruimtelijke Kwaliteit voor uw dorp kan betekenen? Neem dan contact op met Theo Hoek (directeur) of Tim Willems-Kruize (atelierleider) via info@libau.nl of bel 050-312 65 45.