30 september 2015

Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland en Stroomversnelling slaan handen ineen.

Het Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland, waar Libau onderdeel van uitmaakt, en de Stroomversnelling (een initiatief waarbij wordt gestreefd naar het grootschalig realiseren van Nul op de Meter-woonconcepten met een energieprestatiegarantie voor bewoners van huur én koopwoningen uit de jaren ’50-’80) hebben op maandag 28 september een samenwerkingsovereenkomst getekend in het bijzijn van Stef Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst. Dankzij de samenwerking proberen het Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland en de Stroomversnelling de grootschalige verduurzaming van Nederland te versnellen en deze te benutten om de ruimtelijke kwaliteit van de Nederlandse wijken te vergroten.

Nauwe samenwerking is onontbeerlijk waar het gaat om de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Flip ten Cate, directeur van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit: “Ruimtelijke kwaliteit is een essentieel aspect van leefbare en toekomstbestendige wijken en moet daarom ook een intrinsiek onderdeel zijn van een grootschalige verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Om deze reden zorgt het team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland er voor dat bij alle deelnemende lokaal en regionaal opererende welstands- en monumentenorganisaties een coördinator wordt aangesteld die het aanspreekpunt vormt voor Stroomversnellingsprojecten.” Bij Libau is dit dhr. Ir. V. Ackerman.

Leen van Dijke, voorzitter van de Stroomversnelling: “Wij zullen samen vroegtijdig in gesprek gaan over de projecten die door onze leden worden uitgevoerd ten behoeve van een hoge ruimtelijke kwaliteit en een snelle besluitvorming op gemeentelijk niveau. Ook zullen we op basis van onze ervaringen gezamenlijk een uniforme aanpak ontwikkelen en ons inspannen om deze aanpak op gemeentelijk niveau te laten landen. Zo denken we er bijvoorbeeld aan gezamenlijk richtlijnen te ontwikkelen waardoor ontwerpers/architecten en hun opdrachtgevers houvast krijgen bij het ontwerp van de woningen. Deze samenwerking is wat ons betreft een belangrijke stap in de verduurzaming van de gebouwde omgeving in ons land.”

stroomversnelling-blok