5 juli 2018

Teamdag Ruimtelijke Kwaliteit Nederland

Op 12 juni was de teamdag van team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland. Op deze jaarlijkse dag gaan 7 regionale welstands- en monumentenorganisaties en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit gezamenlijk op pad, waarbij de vele aspecten van ruimtelijke kwaliteit ruimschoots aan de orde komen.

Dit jaar was de organisatie in handen van onze collega’s bij Dorp, stad & land. Zij hadden een uitgebreid programma opgesteld in het kader van de Omgevingswet.

We zijn eerst op de fiets de omgeving ingetrokken want om te weten waar je over praat moet je het gebied in. Onderweg was er tijd en ruimte om aandacht te besteden aan drie verschillende casussen (monumentale Rietveldwoningen, “windkijken”bij Oud-Bodegraafseweg en de natuuroevers van de Kerfwetering). Bij elke casus kon iedereen op basis van zijn of haar eigen deskundigheid en achtergrond input geven. Op deze wijze hebben we met elkaar een fictieve omgevingsvisie “bij elkaar gefietst”.

Na de goed gevulde lunch (ook de innerlijke mens mag niet vergeten worden op een teamdag) zijn we aan de slag gegaan om de omgevingsvisie van die ochtend te verwerken in omgevingsplannen. Waarbij niet alleen gekeken is naar de casussen van die ochtend, maar ook naar het grotere geheel: hoe maak je nu de overstap van een omgevingsvisie naar een omgevingsplan? Welke principes hanteer je hierbij, welke termen gebruik je en wat betekenen deze termen? De belangrijkste conclusie van deze middag is dat ook onder de Omgevingswet gevarieerde ruimtelijke opgaven met inhoudelijke expertise en gedegen maatwerk oplosbaar zijn.

Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag en bedanken Dorp, stad & land voor de organisatie

 

20180612_095438 20180612_105800 20180612_112646 20180612_135532