7 oktober 2022

Terugblik excursie provinciaal bouwheerschap

Een korte terugblik op de 18e excursie van het provinciaal bouwheerschap, georganiseerd door Atelier ruimtelijke kwaliteit en landschap van de provincie Groningen en Libau. Fijn dat alle gemeenten vertegenwoordigd waren, doel is immers inspiratie op te doen bij projecten die een goed voorbeeld kunnen zijn voor de eigen gemeentelijke praktijk en te leren van de gekozen aanpak en ervaringen. Tijdens de tweedaagse excursie hebben we elkaar uitgebreid kunnen spreken en veel gezien, we belichten enkele hoogtepunten.

De vaartocht door het Friese Nationaal Park Alde Feanen heeft duidelijk gemaakt dat een toekomstbestendig gebiedsperspectief voor een klimaatadaptief veenweidelandschap niet langer op zich kan laten wachten. Tijdens het gesprek bleek vrijwel unaniem dat bodem en water hierin sturend moeten zijn. In het Biosintrum en op de Floriade zagen we dat de productie en het gebruik van biobased bouwmaterialen heel goed in zo’n perspectief past en leidt tot een aantrekkelijk ingerichte omgeving voor mens en dier. De gemeente Kampen liet ons zien hoe van de nood een deugd te maken door de aanleg van een klimaatdijk langs het Reevediep aan te grijpen voor de ontwikkeling van een nieuw dorp. Dat de cultuurhistorie een belangrijk vertrekpunt vormt voor het op eigentijdse wijze doorontwikkelen zagen we in de nieuwe duurzame koloniewoningen in Frederiksoord.

Genoeg stof om over na te denken, met elkaar over te sparren en te gaan toepassen. Dank voor de belangstelling, wij gaan alvast nadenken over de volgende excursie. Input is altijd welkom!