23 november 2023

Terugblik op inloopbijeenkomst Erfgoedloket

Het Erfgoedloket organiseert regelmatig informatieve inloopbijeenkomsten. Op 12 oktober was er een inloopbijeenkomst in de Oosterkerk in de gemeente Groningen. Zo’n 150 geïnteresseerden kwamen langs bij de verschillende gesprekstafels. Bezoekers konden rechtstreeks hun vragen stellen aan de partners die aanwezig waren, zoals: Gemeente Groningen, Monumentenwacht Groningen, Restauratiefonds en Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De laagdrempelige opzet voldeed duidelijk aan een behoefte want zowel de bezoekers als de aanwezige partners gaven aan dat er interessante praktijkvragen aan bod kwamen. Voor ingewikkelde, meer tijd vragende casussen zijn vervolgafspraken gemaakt.

Op de inloopbijeenkomst is de nieuwe uitgave Ruimte voor duurzaam erfgoed van Steunpunt Cultureel Erfgoed Groningen de Monumentenwacht Groningen gepresenteerd. De brochure, bevat informatie over het verduurzamen van erfgoedpanden en hoe eigenaren en gebruikers het verlagen van energiekosten en/of het verhogen van het gebruikscomfort het handigst kunnen aanpakken in samenspraak met deskundigen.

Tijdens de inloopbijeenkomst ging de Vereniging Groninger Monument Eigenaren ook met een tweetal lezingen in op het thema verduurzamen en welke problemen daarbij naar voren kunnen komen. Voorafgaand aan de lezing werd voorzitter Derk Kremer van de Vereniging van Groninger Monument Eigenaren vereerd met een Compliment van het Nationaal Restauratiefonds. Het Compliment is een eerbetoon voor de gerichte aanpak van Kremer en het vele werk dat is verricht voor Groninger Monument Eigenaren.