1 juli 2014

Toogdag TRKN

Toogdag TRKN

Op 11 juni jongstleden heeft onder leiding van Libau in Almere de Toogdag plaats gevonden van alle landelijke organisaties die zich bezig houden met ruimtelijke kwaliteit. Het doel van deze jaarlijks terugkerende Toogdag is om kennis met elkaar te maken, bestaande banden te verstevigen, elkaar op de hoogte te houden van de opgaven en ontwikkelingen die in het land spelen en ervaringen met elkaar te delen. De Toogdag bestond deze keer uit een ochtend- (facultatief) en middagprogramma.

In het ochtendprogramma is onder leiding van twee gidsen van “De gebouwengids” het Homeruskwartier in Almere bezocht. In dit kwartier wordt door de gemeente Almere volop geëxperimenteerd met zelfbouw. Het idee is dat een toekomstige bewoner in principe vrij is in het ontwerp en de bouw van zijn/haar woning, mits de veiligheid niet in het geding is. Het robuuste stedenbouwkundige raamwerk schept hierbij een zekere ruimtelijke samenhang. De eerste resultaten van dit experiment laten een gevarieerde wijk in aanbouw zien met zeer verschillende architectonische kwaliteiten. De excursie naar deze wijk maakte veel los. Er werd tijdens de wandeling inhoudelijk gediscussieerd en ook riep de excursie de vraag op welke rol (en voor wie?) de teams ruimtelijke kwaliteit kunnen pakken als de overheid zich in sterke mate terugtrekt.
IMG_4714_resize

Tijdens het middagprogramma in de Schouwburg van Almere werden na een lunch een vijftal presentaties gehouden. De onderwerpen hiervoor zijn aangedragen en verzorgt door de verschillende organisaties zelf. Het merendeel van de presentaties hadden als centraal thema “ruimtelijke kwaliteit en de veranderende rol van de overheid” en sloten daarmee aan op het ochtendprogramma. De Federatie Welstand, Het Gelders Genootschap en Libau gaven ieder vanuit hun eigen invalshoek hun visie hierop. Daarnaast zijn door Dorp, Stad en Land en WZNH respectievelijk hun ervaringen en dillema’s gedeeld op het vlak van respectievelijk de inpassing van grootschalige duurzame energie en de borging van cultuurhistorie in bestemmingsplannen.
IMG_4737_resize

Doordat de presentaties meer tijd vroegen dan gepland en omdat de zon en een drankje lonkten, wordt in dit najaar een vervolgbijeenkomst georganiseerd om de thema’s verder uit te diepen. Samenvattend kijken wij voldaan terug op een leerzame en leuke dag en zien uit naar onze volgende bijeenkomst.