4 juli 2017

Typisch Gronings

Door alle herstelwerkzaamheden in het kader van de gaswinning en de grootschaligheid van de versterkingsopgave lijkt de Groninger identiteit verloren te gaan. Dit moeten we voorkomen!

Daarvoor rijst natuurlijk allereerst de vraag wat is de Groninger identiteit, of te wel wat is Typisch Gronings? Samen met het tijdschrift Noorderbreedte is Libau daarom opzoek naar wat u Typisch Gronings vindt. Hiermee willen we komen tot een handboek Typisch Gronings!

Want de Groninger identiteit is het beschermen waard!

Wij roepen u dan ook op uw voorbeelden van de Groninger Identiteit aan te melden. Dit kunt u doen door het invullen van het formulier op de website van Noorderbreedte of uw reactie te mailen naar de redactie van Noorderbreedte.

Hopelijk wordt hiermee onderstaand zoekplaatje voorkomen!

Zoek de vijf verschillen foto Libau-Noorderbreedte