28 juli 2016

typisch Ulrum!

Op 21 juli jongstleden zijn in de werkgroep de resultaten van stap 1 van WERK& Ulrum doorgesproken. Het was een leuke bijeenkomst met een levendige discussie waarin werd aangegeven dat we de identiteit van Ulrum – die we hebben opgehaald uit verhalen van dorpsbewoners van jong tot oud – goed hebben getroffen. Daarnaast wordt de gekozen insteek met het accent op het ‘nu’ onderschreven én gezien als een waardevolle aanvulling op bestaande, historisch getinte publicaties over het dorp.

In het boekje ‘typisch Ulrum!’ wordt de dorpsidentiteit beschreven. Er zijn buurten onderscheiden die van belang zijn voor de identiteit van Ulrum als geheel. Iedere buurt vertelt zijn eigen verhaal en is geïllustreerd met enkele foto’s van panden en plekken. Deze panden en plekken vormen een afspiegeling van de ruim 175 (!) panden en plekken die in ons onderzoek naar voren zijn gekomen. Ulrum is een ‘rijk’ dorp en is ook vandaag de dag nog een dorp om trots op te zijn!

Naast dat ‘typisch Ulrum!’ de kwaliteiten toont aan Ulrummers en eventuele nieuwkomers, is het boek bovenal een uitnodiging aan (groepen) dorpsbewoners om met hun eigen leefomgeving aan de slag te gaan en met initiatieven de dorpsidentiteit te behouden en bij voorkeur te versterken. Daarnaast is ook belangrijk dat andere relevante partijen zoals de woningcorporatie en de gemeente De Marne deze dorpsidentiteit onderschrijven en hun beleid hierop afstemmen. Hiervoor hebben wij in het boekje enkele positief geformuleerde tips opgenomen.

Na de zomer start stap 2 van WERK& Ulrum. In deze stap zoomen we verder in op de oude kern. Voor dit gebied maken we met bewoners in een tweetal workshops een werkboek voor onder andere de verbetering van de onderhoudsstaat van de panden (in combinatie met een subsidieregeling). De eerste workshop is gepland op 13 september 2016 en vindt plaats in het informatiecentrum.