11 februari 2020

UITNODIGING | Nationale Dialoog Bouwcultuur op 5 maart 2020

“Niet eerder waren we op zoveel fronten tegelijk aan het werk: woningbouw, energietransitie, waterberging, nieuwe infrastructuur, herbestemming, kringlooplandbouw, enzovoort. Alle investeringen die we nu doen, bepalen de context voor toekomstige generaties en werken door in de kwaliteit van onze leefomgeving. 

In de komende jaren gaan we intensief en met zoveel mogelijk mensen in dialoog over de toekomstige inrichting van onze fysieke leefomgeving, onze verantwoordelijkheden en onze ruimtelijke, culturele en financiële ambities. Met als belangrijkste rode draad: Hoe kunnen we straks trots terugkijken op wat we nu aan het creëren zijn? 

Op 5 maart 2020 starten we, in navolging van Fiks Nederland, met een landelijke manifestatie op de voormalige Vliegbasis Soesterberg. Dan organiseren de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Kunsten ’92 de Nationale Dialoog Bouwcultuur. Een dag vol perspectiefwisseling en dialoog. Durven we ons eigen werk- en denkkader even los te laten en onbevangen nieuwsgierig te zijn naar wat anderen denken en doen?”   

…aldus de aanhef van de uitnodiging van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Kunsten ’92 voor de Nationale Dialoog Bouwcultuur op 5 maart as. in Soesterberg.

Libau, onderdeel van de Federatie Ruimtelijke Kwalitiet, brengt deze dialoog graag onder uw aandacht. Wij hopen ook u daar aan te treffen.

Voor meer informatie over de nationale dialoog en om u aan te melden verwijzen wij u naar www.nationaledialoogbouwcultuur.nl en het opiniestuk van Flip ten Cate, directeur Federatie Ruimtelijke Kwalitiet, Bouwcultuur: Elke ruimtelijke ingreep is een culturele daad.