21 december 2023

Uitnodiging voor lezingenserie bedreigd erfgoed

Ons erfgoed staat bloot aan diverse bedreigingen. Met een serie zondagmiddaglezingen over bedreigd erfgoed en mogelijke oplossingen besteedt Stichting Berlagehuis Usquert aandacht aan dit (ook voor Libau) belangrijke thema. Naast desinteresse en leegstand, verwaarlozing – uitmondend in afbraak – zijn sloop en versterking in het aardbevingsgebied factoren die ons aller erfgoed bedreigen.

Verschillende experts laten vanuit hun ervaring en deskundigheid hun licht schijnen op het onderwerp en delen hun kennis. De lezingen zullen worden ingeleid door Goos Gosling Slotegraaf, voorzitter van Erfgoedvereniging Heemschut, afdeling Groningen.

Praktisch

Alle lezingen vinden – begin 2024 – plaats in de raadzaal van het Berlagehuis in Usquert op zondagmiddag 21 januari, 28 januari, 11 februari, 3 maart en 17 maart.

14.30 uur:       Inloop

15.00 uur:       Start lezing

16.00 uur:       Einde en nazit

De kosten voor het bijwonen van alle vijf lezingen zijn € 35,- per persoon.

De entree voor een losse lezing op zondagmiddag is € 10,- per persoon.

Voor het bijwonen van de lezingen is reserveren noodzakelijk. Dat kan door te mailen naar info@berlagehuisusquert.nl

Nadere informatie is te vinden op de website van Stichting Berlagehuis Usquert.

https://www.berlagehuisusquert.nl/nieuws/