2 april 2020

Uitstel Omgevingswet

Op 1 april 2020 is de kamerbrief ‘Inwerkingtreding Omgevingswet’ gepubliceerd. Uit deze brief blijkt dat de invoering van de Omgevingswet voorlopig wordt uitgesteld.

De minister beoogt een verantwoorde inwerkingtreding en geeft in de brief aan waarom dat op dit moment nog niet mogelijk is.

U kunt de brief hier lezen.

Wij blijven de ontwikkelingen rondom de invoering van de Omgevingswet natuurlijk volgen.