25 februari 2021

Vacature adviseur omgevingskwaliteit (32 uur)

Stichting Libau heeft een vacature voor adviseur omgevingskwaliteit. Libau adviseert aan de gemeenschap over omgevingskwaliteit en cultureel erfgoed, in de provincies Groningen en Drenthe. Zie voor verdere info: www.Libau.nl

Voor ons team van adviseurs omgevingskwaliteit zijn wij op zoek naar een inspirerende en daadkrachtige nieuwe collega,

een medior architect – adviseur

met aantoonbare affiniteit voor stedenbouw en cultuurhistorie. Hij of zij heeft de intentie om zich voor een langere periode parttime (circa 32 uur) te verbinden aan onze adviesorganisatie als brede adviseur omgevingskwaliteit binnen Team Welstand en Team Ruimtelijke Kwaliteit.

Functie-inhoud:

 • uitbrengen van (welstands)adviezen over (ver)bouwplannen, stedenbouwkundige ontwikkelingen en ruimtelijk beleid
 • creatief en vakmatig bekwaam bijdragen aan de interdisciplinaire advisering door Libau vanuit de eigen architectuurexpertise over alle ruimtelijk gerelateerde aspecten van beleid, aanpak en plannen op het schaalniveau pand, dorp, stad en land
 • meedenken in en meewerken aan nieuwe werkwijzen vanuit de zich ontwikkelde beroepspraktijk, zoals door de invoering van de omgevingswet of de ontwikkeling en uitrol van het dorpsbouwmeesterschap
 • namens gemeenten initiatiefnemers en hun adviseurs stimuleren om plannen te laten maken met omgevingskwaliteit
 • het verstrekken van ontwerp- en beoordelingsadviezen over het uiterlijk van gebouwen (voorheen welstand) aan het bevoegd gezag
 • meedenken – binnen de relevante kaders en het mandaat – met initiatiefnemers en hen inspireren in woord en beeld
 • het verrichten en uitvoeren van projecten vanuit en met het Team Ruimtelijke Kwaliteit
 • het in beeld brengen van ruimtelijke en cultuurhistorische karakteristieken, het opstellen van ruimtelijke kaders en visies en/of het bevorderen van goed opdrachtgeverschap

 

Wij vragen:

 • academische opleiding, richting architectuur en bouwkunde
 • affiniteit met stedenbouw en cultuurhistorie
 • open en nieuwsgierige geïnteresseerde houding
 • uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden
 • oog voor eventuele gevoeligheden van het beoogde initiatief met de (bestuurlijke) context is hierbij een must
 • relevante werkervaring die aansluit bij de functie-inhoud
 • omgevingsbewust, netwerkvaardigheden en klant- en relatiegericht

Wij bieden:

 • een leuke, inspirerende en collegiale werkorganisatie en collega’s
 • een interessante adviesrol in meerdere regio’s en gemeenten
 • flexibel en zelfstandig in te richten werkuren
 • ruimte voor scholing en ontwikkeling ‘op de persoon gesneden’
 • marktconforme salariëring
 • een contract voor een jaar met de intentie tot verlenging

Interesse?

Meer informatie over de vacature kan worden ingewonnen bij dhr. Tim Willems Kruize, atelierleider Team Ruimtelijke Kwaliteit van Libau, willemskruize@libau.nl of 06-28261438.

Een motivatiebrief, voorzien van een curriculum vitae, kunt u richten aan Libau, t.a.v. het directiesecretariaat, directiesecretariaat@libau.nl en dient uiterlijk 22 maart 2021 in ons bezit te zijn.