31 oktober 2022

Vacature leden raad van toezicht Libau

Update 21 november 2022: de reactie-termijn voor deze vacature is gesloten.

 

Stichting Libau is dé onafhankelijke adviesorganisatie voor omgevingskwaliteit en cultureel erfgoed in de provincies Groningen en Drenthe

De bevordering en instandhouding van de bouwkundige en landschappelijke schoonheid in beide provincies is ons doel. We adviseren Groninger en Drentse gemeenten vanuit een integrale benadering van stedenbouw, landschap, welstand, archeologie, monumentenzorg en cultuurhistorie.

Libau en Monumentenwacht Groningen werken samen in een personele unie en zijn gevestigd in het Pakhuis Libau aan het Hoge der A 5 in Groningen. Libau is een stichting met een raad van toezichtmodel met directeur-bestuurder Dorien Fröling. De raad van toezicht bestaat nu nog uit zes leden, binnenkort zullen drie huidige toezichthouders vertrekken vanwege het bereiken van de daarvoor gestelde termijnen.

Wij vragen

We zoeken voor de raad van toezicht drie nieuwe leden met een achtergrond in een of meer van deze disciplines:
-Architectuur (inhoudelijk)
-Bekend met de werkzaamheden van de Monumentenwacht (inhoudelijk)
-Openbaar bestuur Drenthe

Naast de betreffende achtergrond of expertise gaat het ook om mensen met een uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke context. We zoeken naar kandidaten met enige ervaring in bestuurlijk of toezichthoudende organisaties of bereid zich hierin verder te ontwikkelen. Affiniteit of ervaring met ruimtelijke- of omgevingskwaliteit of monumentenzorg, kennis van inhoudelijke zaken die relevant zijn voor de organisatie is noodzakelijk(???). Men dient in staat te zijn om daarnaast ook een onafhankelijke visie te hebben om zo brede kennis en inzichten optimaal ten dienste te kunnen stellen aan de raad van toezicht en directeur-bestuurder. De leden van de rvt zijn in staat toezichthouden en besturen van elkaar te scheiden. Het is statutair bepaald dat de leden afkomstig dienen te zijn van het openbaar bestuur in Groningen, Drenthe of ambtelijk een leidinggevende functie hebben bij een van de gemeenten in deze provincies. Voor de inhoudelijke functies vragen we om expertise op het betreffende domein.

Wij bieden

De leden van de raad van toezicht hebben recht op vacatiegeld, voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.

Onderschrijft u onze missie om actief te werken aan het behouden, versterken en ontwikkelen van natuur, landschap, stedenbouw en erfgoed en bewoners daarbij te betrekken? Dan zijn we op zoek naar u!

Indien u meer wilt weten of geïnteresseerd bent in een van bovenstaande vacatures kunt u contact opnemen met Dorien Fröling (directeur-bestuurder) via het directiesecretariaat: directiesecretariaat@libau.nl