26 april 2021

Vacature voor bevlogen architect-adviseur

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega:

een bevlogen architect – adviseur (uren in overleg)

Functie-inhoud:

 • uitbrengen van (welstands)adviezen over (ver)bouwplannen, stedenbouwkundige ontwikkelingen en ruimtelijk beleid
 • creatief en vakmatig bekwaam bijdragen aan de interdisciplinaire advisering door Libau vanuit de eigen architectuurexpertise over alle ruimtelijk gerelateerde aspecten van beleid, aanpak en plannen op het schaalniveau pand, dorp, stad en land
 • meedenken in en meewerken aan nieuwe werkwijzen vanuit de zich ontwikkelde beroepspraktijk, zoals door de invoering van de Omgevingswet in 2022 of de ontwikkeling en uitrol van het dorpsbouwmeesterschap
 • meedenken – binnen de relevante kaders en het mandaat – met initiatiefnemers en hen inspireren in woord en beeld
 • het verrichten en uitvoeren van projecten vanuit en met het Team Ruimtelijke Kwaliteit
 • het in beeld brengen van ruimtelijke en cultuurhistorische karakteristieken, het opstellen van ruimtelijke kaders en visies en/of het bevorderen van goed opdrachtgeverschap

Wij vragen:

 • academische opleiding, richting architectuur en bouwkunde
 • affiniteit met landschap, stedenbouw en cultureel erfgoed
 • relevante werkervaring die aansluit bij de functie-inhoud
 • uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden
 • gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen
 • omgevingsbewust, netwerkvaardig en klant- en relatiegericht

Wij bieden:

 • een leuke, inspirerende en collegiale werkorganisatie en collega’s
 • een interessante adviesrol in meerdere regio’s en gemeenten
 • flexibel en zelfstandig in te richten werkuren
 • ruimte voor scholing en ontwikkeling ‘op de persoon gesneden’
 • marktconforme salariëring
 • een contract voor een jaar met de intentie tot verlenging

Meer informatie over de vacature kan worden ingewonnen bij de heer Jan Arend Mulder, architect- adviseur bij Libau, j.a.mulder@libau.nl of 06-15127657.

Een motivatiebrief, voorzien van een curriculum vitae, kunt u richten aan Libau, t.a.v. het directiesecretariaat, directiesecretariaat@libau.nl en dient uiterlijk 23 mei 2021 in ons bezit te zijn.