25 augustus 2015

Van start met ruimtelijk ontwikkelingsperspectief Pekela – Veendam

In navolging van de gemeenten Oldambt, Eemsmond en De Marne start Libau in opdracht van de Kompanjie met het maken van het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief voor de gemeenten Pekela en Veendam. In dit document worden de ruimtelijke kernkwaliteiten van landschap en nederzettingspatronen verwoord en verbeeld en wordt met regieaanwijzingen aangegeven hoe hier mee om kan worden gaan. Het ontwikkelingsperspectief beoogt een onderlegger te vormen voor toekomstige structuurvisies en andere toekomstige (ruimtelijke) beleidsdocumenten van beide gemeenten.

Oude Pekela, Westerstraat 84