15 november 2019

Verdieping Kader Westerholm

Op 12 november jongstleden vond onder grote belangstelling de bewonersavond plaats in woonzorgcentrum Westerholm. Aanleiding is de uitbreiding van dit centrum dat is gelegen tussen de Westerse Drift en de Beatrixlaan in Haren.

Stichting Libau, Team Ruimtelijke Kwaliteit, heeft in opdracht van de gemeente Groningen hiervoor een verdieping gemaakt van het bestaande ruimtelijk kader. Deze verdieping was nodig omdat het in 2018 door de gemeenteraad vastgestelde ruimtelijke kader (eveneens gemaakt in samenwerking met Libau) was gestoeld op een groter bouwprogramma.

Het verdiepte ruimtelijke kader bevat heldere spelregels voor de bebouwde en onbebouwde ruimte. De spelregels zijn zoveel als mogelijk kwalitatief geformuleerd en worden ge├»llustreerd met duidelijke principetekeningen en/of referentiebeelden. Hierdoor geeft het kader ruimte voor – en richting aan – het initiatief.

Het kader is over het algemeen heel goed ontvangen bij de bewoners en omwonenden. Op basis van het kader werken de architecten de nieuwbouw verder uit. Ook wordt een landschapsarchitect aan het ontwerpteam toegevoegd voor de inrichting van de onbebouwde ruimte. De landschapsarchitect gaat hierbij nauw samen werken met de bewoners en omwonenden die zich hebben aangemeld voor de klankbordgroep.

Meer weten over de opzet van het kader voor Westerholm? Of wat Team Ruimtelijke Kwaliteit voor uw opgave kan betekenen? Neem dan contact op met Tim Willems-Kruize (atelierleider) of Sandra Grabs (architect) via info@libau.nl of bel 050-312 65 45.