30 januari 2019

Verhalencafé Kiek oeze Streek

Op 28 januari 2019 vond in ’t Trefpunt in Beilervaart (Midden-Drenthe) onder leiding van Tim Willems-Kruize (Libau) en Janneke Verdijk (Welzijnswerk Midden-Drenthe) het eerste verhalencafé plaats in het kader van Kiek oeze Streek. Het verhalencafé volgt op de startbijeenkomst eind vorig jaar waarin we met elkaar het dorpsgebied hebben vastgesteld en de boodschap hebben bepaald die we met het project uit willen dragen.

Nadat het verslag van de vorige keer is vastgesteld, hebben we met elkaar van gedachten gewisseld over het soort eindproduct en de doelgroep. De insteek was om als resultaat van het project een fysieke belevingskaart te maken voor bewoners en bezoekers van de streek. Door voortschrijdend inzicht is het idee bij de werkgroep ontstaan om een website te maken. De komende weken gaan we onderzoeken of dit mogelijk is binnen de kaders van het project.

Daarna is een begin gemaakt met de verhalen. Tussentijds is de werkgroep zonder professionals de afgelopen periode bij elkaar gekomen en heeft iedereen één of meerdere verhalen gekozen om mee aan de slag te gaan. De eerste twee verhalen zijn voorgedragen door Janke en Johannes.

Het verhaal van Janke begint met het oorspronkelijk gebruik van de omgeving van het natte Vorrelveen als gemeenschappelijk hooiland. Door verbeteringen in de waterafvoer is het gebied tussen Vorrelveen en het Brunstigerveld tijdens de ruilverkaveling tot ontwikkeling gekomen. Het landschap draagt nog volop sporen van deze ontwikkeling zoals enkele historische boerderijen.

In het verhaal van Johannes staat het stroomdal van de Beilerstroom centraal. Zijn familie boert al meerdere generaties in het gebied tussen de vaart en de stroom en hij vertelt uit overlevering over het natte, lege land en het hooien hiervan. Alhoewel het stroomdal en de Beilerstroom door de mens zijn gewijzigd tijdens de ruilverkaveling is het stroomdal nog duidelijk herkenbaar en afleesbaar als een vrijwel leeg, en laaggelegen gebied.

20190128 Kiek Oeze streek

Werkgroep Kiek Oeze Streek-Beilervaart, foto: Janneke Verdijk