14 december 2016

Verslag Libau on tour bijeenkomst 24 november 2016 ‘krimp in/groei van Emmen’

Op 24 november 2016 was het centrum van Emmen het decor van de 6de Libau on tour. Door middel van een aantal toelichtingen en een excursie door het gebied maakte een groep van onder andere wethouders uit Groninger en Drentse gemeenten kennis met de recent opgeleverde projecten in het centrumgebied.

De groep werd verwelkomt door wethouder Jesse Otter van de gemeente Emmen. Wethouder Otter gaf een inkijkje in één van de bestuurlijke opgaven van Emmen: als stad een aantrekkelijke vestigingsplaats te blijven. Hij benadrukte de noodzaak om hierbij  in te zetten op een sterke centrumkwaliteit en verwoordde zijn ambities daarbij. Hij ging onder andere in op de ambitie om de oude dierentuinlocatie te transformeren naar een ‘mensenpark’, waarbij lokale initiatieven en ideeën op een laagdrempelige manier een plek krijgen. Hij sloot af met de constatering dat deze vervolgopgave van een grotere complexiteit is dan de uitrol van een nieuw dierenpark en dat hierbij een andersoortige regie noodzakelijk is.

Vervolgens presenteerde stedenbouwkundige Eugene Sauren de ruimtelijke en maatschappelijke context van Emmen: de ontwikkelingen die de afgelopen decennia hebben plaatsgevonden en de uitdagingen die de stad nog staan te wachten met betrekking tot o.a. de vergrijzing en het up to date houden van de centrumkwaliteiten. Hij gaf daarbij een inkijk in de ontwerpbeslissingen die gemaakt zijn voor de centrumplannen en de rol hierin van participanten (bijvoorbeeld de jeugd bij de aanleg van de skatebaan). Architect Aat Vos duidde vervolgens middels een overweldigende hoeveelheid beelden de tendensen in deze moderne tijd: van sociale veranderingen, het belang van een sterke identiteit en ervaringen, plekken voor ideeën tot de toenemende invloed van virtual reality. Hierbij duidde hij de meerwaarde en kansen van het creëren van een ‘3de woonkamer’ in een stad, om zo elkaar te blijven ontmoeten en het ‘sociale cement’ van een plek te versterken.

Gevoed door al deze inspirerende gedachten en beelden, toog het gezelschap vervolgens onder leiding van Dave van Alebeek (operationeel directeur programma Centrumvernieuwing Emmen) naar het Raadhuisplein. Hier gaf hij op verschillende locaties een toelichting over bepaalde planonderdelen, bijvoorbeeld de aanleg van de tunnelbak en de aanbesteding daarvan.  En over de meerwaarde van verlichting in het gebied en de samenwerking met kunstenaars hierbij. Onderdeel van de excursie was de tocht naar de 8ste verdieping van Woonwijkcentrum Holdert, waar we een prachtig overzicht verkregen van de grootte en structuur van Wildlands.

De groep kon zich na de rondtocht vervolgens opwarmen in het Atlas Theater, waar directeur Jan Geert Vierkant verschillende ruimten in het theater liet zien en door zijn toelichting letterlijk en figuurlijk een blik achter de coulissen bood. Daarmee werd goed duidelijk wat de potentie en meerwaarde van het theater is voor Wildlands en voor het centrum als geheel. Na dit alles ervaren te hebben volgde een afsluitende discussie waarbij Anton Saman gevraagd werd de opgedane ervaringen te spiegelen vanuit zijn rol als directeur cluster ruimte in de gemeente Oldambt.

Hierbij ontspon zich een boeiende discussie over de noodzaak om als overheid te sturen op de sanering/transformatie van overtallige vierkante meters winkelruimte. Zeker in gebieden met krimp moet sterk ingezet worden op geregisseerde verplaatsing dan wel transformatie van deze functies tot wonen of kantoren of zelfs sloop om de centrumkwaliteiten overeind te houden. Het feit dat dit een ander tempo en andersoortige regievoering vergt werd door een ieder onderschreven, maar over  het hoe verschilden de ideeën. Waar de een ervan overtuigd was dat bewoners/gebruikers de transformatie zelf aankunnen, als ze daarvoor maar de ruimte (en tijd!) geboden wordt, was een ander ervan overtuigd dat de overheid eerst moet voorinvesteren in de juiste voedingsbodem en structuur om dit mogelijk te maken. De kip of het ei. Feit is dat zowel burgers als de overheid een nieuwe rol krijgen en dat we van elkaar moeten leren.

Wij verheugen ons er daarom nu al op om dit debat voort te zetten in 2017 wanneer we middels Libau on tour in Winschoten deze thematiek vanuit een andere invalshoek zullen bekijken.

libau-on-tour