28 juli 2016

Vervolg project Uitwierde

Op vrijdag 22 juli is de tweede stap gezet bij het maken van het Landschapsontwikkelingsperspectief Uitwierde. Dit perspectief wordt ontwikkeld voor de in onbruik geraakte sportvelden gelegen tussen het dorp en Delfzijl Noord. Samen met de dorpsbewoners, de gemeente Delfzijl en een ecoloog hebben we de kwaliteiten- en knelpuntenkaart besproken én gezamenlijk vastgesteld. Daarnaast zijn samen ruimtelijke kansen gesignaleerd zoals het herstellen van de openheid rondom het wierdedorp, het (gedeeltelijk) herstel van het zicht vanaf de ossengang in combinatie met het maken van een nieuwe dorpsrand met (dieren)weides en enkele bijgebouwen, het hergebruiken en landschappelijk inpassen van bestaande bebouwing en het aanleggen van recreatieve routes en parkeerplaatsen. Deze kansen zijn verbeeld in een kaart welke net als de kwaliteiten- en kansenkaart een bouwsteen vormt voor het Landschapsontwikkelingsperspectief Uitwierde.

 

Vervolg uitwierde