7 februari 2019

De VGME verstevigt haar positie!

De Vereniging Groninger Monument Eigenaren (voor eigenaren van monumentale, karakteristieke én beeldbepalende panden in de provincie Groningen) heeft zich sinds de oprichting in april 2017 ten volle ingezet voor het behoud van het ons erfgoed: dé identiteit van de provincie Groningen. Wij zijn dan ook zeer verheugd te vernemen dat de vereniging op 6 februari een voltallig bestuur en raad van advies heeft gepresenteerd. Tijdens deze presentatie werden onder andere de speerpunten gepresenteerd waar de vereniging zich de komende tijd op wil richten. Deze speerpunten zijn Behoud Erfgoed, Status Aparte, Eigenaar Centraal, Pragmatische aanpak, Herstel van vertrouwen en de Governance. Wilt u meer weten over deze speerpunten of de vereniging Groninger Monument Eigenaren (VGME)? Bekijk dan de presentatie van 6 februari, of neem een kijkje op de website van de VGME.

 

logo vgme breed