16 februari 2017

Visie Norgerduinen

Libau is door de gemeente Noordenveld gevraagd ondersteuning te bieden bij het maken van de visie voor Norgerduinen. In oktober vorig jaar is de aftrap geweest, daarbij zijn bewoners en gebruikers van het gebied gevraagd om aan te geven hoe zij het gebied over 10 jaar zien. Op basis hiervan zijn thema’s geselecteerd die in het vervolgsymposium van 14 februari jongstleden zijn gepresenteerd en uitgewerkt. Aan het einde van deze bijeenkomst zijn voor alle thema’s werkgroepen samengesteld. De deelnemers van de werkgroepen gaan de komende periode als vrijwilliger aan de slag met het maken van een visie op hun thema. In juni worden alle deelvisies gepresenteerd en in het najaar worden deze visies samengebald tot de gebiedsvisie Norgerduinen. De vrijwilligers hebben van de gemeente een gereedschapskist gekregen met relevante gegevens. Daarnaast kunnen de vrijwilligers op eigen initiatief met vouchers deskundigheid van onder andere Libau inhuren.

 

norgerduinen 20170216