17 oktober 2016

Visie Norgerduinen

Op 14 oktober heeft gemeente Noordenveld een symposium georganiseerd voor ruim 130 deelnemers over het gebied Norgerduinen

Tim Willems-Kruize van Libau was gevraagd als één van de gespreksleiders. In drie sessies keek hij samen met de deelnemers vanuit het perspectief van de bewoner naar de huidige kwaliteiten van het gebied. Ook werd stil gestaan bij de vraag hoe het gebied nog aantrekkelijker gemaakt kan worden om er te wonen.

Van de oogst uit de sessies is door Libau een verslag gemaakt en ook zijn tips gegeven voor het vervolgtraject.

 

norgerduinen