1 december 2010

Vitaal Platteland

Vitaal Platteland

Groningen is een agrarische provincie en heeft derhalve veel te maken met agrarische bebouwing. De laatste jaren is sprake van een forse schaalvergroting van deze stallen en schuren. Libau pleit er voor om deze schaalvergroting gepaard te doen gaan van nieuwe concepten. (Zie ook publicatie Vitaal Platteland, Vitale Architectuur).

In nauwe samenwerking met provincie en gemeenten probeert Libau via projecten en het zogenaamde keukentafeloverleg deze schaalvergroting zowel landschappelijk als architectonisch een verantwoorde en wervende plaats te geven in het gevarieerde Groninger landschap. De hieronder getoonde afbeeldingen geven voorbeelden van dergelijke nieuwe ontwikkelingen.

Dit is de beschrijving