2 mei 2017

Vooraankondiging symposium “Krimp gaf ons de ruimte”

Op 30 mei wordt in Ulrum het minisymposium “Krimp gaf ons de ruimte” gehouden. Dit symposium wordt georganiseerd in het kader van de afsluiting van het WLE-traject in Ulrum en heeft voornamelijk tot doel ervaringen te delen.

Binnenkort verschijnt het definitieve programma van het symposium.

De organisatoren hopen u op 30 mei in Ulrum te begroeten. In de tussentijd kunt u voor meer informatie kijken op de website van DEEL& Ulrum.

vooraankondiging symposium Deel&Ulrum