17 december 2010

Waddenfondsproject ‘Boerderijen aan de Waddenkust’ toegekend

Nieuwsbericht Rijksoverheid

Waddenfondsproject ‘Boerderijen aan de Waddenkust’ toegekend

Vandaag maakte minister Schulz van Haegen bekend om aan het project ‘Boerderijen aan de Waddenkust’ vanuit het Waddenfonds een bijdrage van 2,1 miljoen euro toe te kennen. De drie initiatiefnemers, Libau, LTO-Noord en Landschapsbeheer Groningen zijn blij met deze bijdrage. Het betekent een belangrijke stimulans voor de instandhouding van de karakteristieke boerderijen in het kustgebied.

In het agrarische landschap langs de waddenkust spelen de historische boerderijen met hun rijk beplante erven een bepalende rol in de beleving van het gebied. Het project ‘Boerderijen aan de Waddenkust’ beoogt enerzijds de rijke geschiedenis van de boerderijen en het boerenleven in het landschap zichtbaar te houden. Anderzijds wordt gestimuleerd om de nieuwe ontwikkelingen op de boerderijbouw dusdanig vorm te geven dat dit een meerwaarde betekent voor het landschap.

Aan het project nemen in deze tender 30 boerderijeigenaren deel. Nu het project is gehonoreerd kan de uitwerking en uitvoering van start gaan. Het gaat om restauratie van historische panden en erven, aanpassingen en herinrichting van nieuwe erf uitbreidingen en tenslotte om ontwikkeling van nieuwe concepten voor de boerderijen in de toekomst. In een periode van vier jaar zullen de plannen worden uitgewerkt en gerealiseerd.

Nadere informatie:

  • Peter Prins, LTO Noord 088-8886666
  • Jacqueline de Milliano, Landschapsbeheer Groningen 050-5345199
  • Wijbrand Havik, Libau 050-3126545
  • Zie ook Video RTVNoord