7 juni 2021

Webinar 14 juni: Werk maken van de omgevingskwaliteit

Een openbare digitale sessie op 14 juni door Tim Willems-Kruize en Stefan Stienstra tijdens de Noordelijke Week van de Omgevingswet 2021 (wel graag aanmelden via deze link).

Werk maken van de omgevingskwaliteit
Doelgroep: Ambtenaren betrokken bij beleid, vergunningverlening “monumenten/erfgoed”, “uiterlijk van gebouwen” en “inrichting openbare ruimte”
Maandag 14 juni van 15:30 – 17:00 uur.

Omgevingskwaliteit is één van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet. In deze sessie staan we stil bij de betekenis van omgevingskwaliteit en waarom het belangrijk is om hier als gemeente werk van te maken. Vervolgens wordt het onderwerp uitgediept in drie lijnen. De eerste lijn gaat over de vraag hoe omgevingskwaliteit kan worden ingebed in de omgevingsvisie, beleidsprogramma’s en het omgevingsplan? In de tweede lijn laten we zien hoe het vergunningentraject ingericht kan worden zodat dit snel en soepel – met omgevingskwaliteit – verloopt.

Last but nog least laten we in de laatste lijn verschillende mogelijkheden zien voor de uitwerkingen van de gemeentelijke adviescommissie. We zijn in gesprek met diverse gemeenten en partijen die op dit vlak interessante voorbeelden hebben ontwikkeld en we vragen deze partijen hun ervaringen tijdens de sessie met ons te delen. Stefan Stienstra van Hûs en Hiem en Tim Willems-Kruize van Libau nemen u mee in deze sessie mee over het werken aan omgevingskwaliteit.

Deze sessie is een onderdeel van de Week van de Omgevingswet, georganiseerd door Het Regionaal Platform Omgevingswet Groningen van 14- tm 18 juni. Het programma biedt workshops, webinars en inspirerende sprekers. Libau levert hieraan ook een bijdrage. Iedereen is welkom: medewerkers, managers en bestuurders van betrokken partijen in Drenthe, Fryslân en Groningen,  zoals provincie, waterschappen, gemeenten, Rijkswaterstaat, veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en GGD.