13 juni 2021

Webinar 18 juni: Cultureel erfgoed onder de Omgevingswet.

Openbare digitale sessie op 18 juni door Eefje van Duin en Stefan Stienstra tijdens Noordelijke Week van de Omgevingswet 2021 (wel graag aanmelden via deze link).

Cultureel erfgoed onder de Omgevingswet 
Doelgroep: bestuurders #gemeenten, managers en ambtenaren erfgoed gemeenten, ruimtelijke ordening en VTH
Vrijdag 18 juni van 10:00 – 11:00 uur

Wat is erfgoedwaarde? Wat is omgevingskwaliteit? Deze sessie gaat over wat erfgoedwaarde en omgevingskwaliteit zijn. Hoe ben je intermediair tussen de plannen van de initiatiefnemer, de verwachtingen van de omwonenden, de waarden van de andere belanghebbenden en het ‘publieke’ belang van omgevingskwaliteit die wij allemaal na willen streven? Hoe voer je het gesprek? Aan welke knoppen kun je draaien? De sessie wordt verzorgd door Gertjan Timmer van Hûs en Hiem en Eefje van Duin van Libau.

Deze sessie is een onderdeel van de Week van de Omgevingswet, georganiseerd door Het Regionaal Platform Omgevingswet Groningen van 14- tot en met 18 juni. Het programma biedt workshops, webinars en inspirerende sprekers. Libau levert hieraan ook een bijdrage.

Iedereen is welkom: medewerkers, managers en bestuurders van betrokken partijen in Drenthe, Fryslân en Groningen, zoals provincie, waterschappen, gemeenten, Rijkswaterstaat, veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en GGD.