1 februari 2021

Website Omgevingskwaliteit vervangt welstandsnota

Ja, we zijn er trots op! De website Omgevingskwaliteit met principes voor het bouwen is bijna klaar. Deze website komt in de plaats van de welstandsnota en speelt in op de Omgevingswet. Na behandeling in de gemeenteraad van de gemeente Noordenveld is de website unaniem vrijgegeven voor de inspraak vanaf vandaag! Bekijk de website hier.

Team Ruimtelijke Kwaliteit van stichting Libau heeft de gemeente ondersteund bij het opstellen van het programma van eisen in samenspraak met de bewoners, het formuleren van de opdracht voor een adviesbureau en het begeleiden van het maakproces van de website. Daarbij is natuurlijk de samenhang met de Noordenveldse Kwaliteitsgids bewaakt (ook van de hand van Libau).

Met de gemeente, Bugel Hajema en de gemeenteraad hebben we een gebruiksvriendelijk instrument opgesteld waarmee we samen snel en efficiënt kunnen werken aan omgevingskwaliteit.
We zijn benieuwd naar de inspraakreacties zodat we de puntjes op de ‘i’ kunnen zetten!

Meer weten over de aanpak van dit proces en product? Of gewoon een keer sparren over kwaliteitszorg in de geest van de Omgevingswet? Neem contact op met Tim Willems-Kruize, atelierleider van Team Ruimtelijke Kwaliteit / stedenbouwkundige BNSP via willems@libau.nl

(de fotocollage en figuren zijn een bewerking van beelden van planpartner Bugel Hajema)