21 september 2016

WERK& Ulrum gaat verder met stap 2

Aantrekkelijk en fijn leven in de Oude kern

Met een leuke groep dorpsbewoners zijn we dinsdag 13 september 2016 gestart met stap 2 van WERK& Ulrum. In deze tweede stap richten we ons op de Olle kern die bestaat uit de bebouwing op de twee wierden, de Noorderstraat en het buurtje rondom Louten. Deze stap staat onder leiding van Annet Ritsema van bureau Specht Architecten en Tim Willems-Kruize van stichting Libau.

We hebben in het infocentrum met elkaar stil gestaan bij de vraag “hoe wordt de Olle kern (nog) aantrekkelijker en een fijnere plek om te leven en te recreëren?” Het vertrekpunt hierbij zijn de resultaten uit stap 1 van WERK& Ulrum die zijn beschreven in het leuke magazine typisch Ulrum! Voor meer informatie hierover zie de website van DEEL& Ulrum.

In de workshop zijn verbeterkansen voor de Olle kern besproken. Voor die verbeterkansen waar bewoners van de Olle kern zelf mee aan de slag kunnen, worden de komende tijd onder aanvoering van de professionals praktische en inspirerende tips uitgewerkt. Deze tips worden in een werkboek “Olle kern” gebundeld.

Om de bewoners van de Olle kern te stimuleren zelf met hun leefomgeving aan de slag te gaan, wordt naast het werkboek een subsidieregeling gemaakt. Deze regeling beschrijft de spelregels voor welke verbeteringen een tegemoetkoming in de kosten kan worden aangevraagd bij de Stichting Ulrum 2034.

Met het werkboek en de regeling kan de Olle kern straks stap voor stap mooier en leefbaarder worden gemaakt!

 Meer weten? Neem dan contact op met Tim Willems-Kruize via 050-312.65.45 of willems@libau.nl.

werkulrum-stap-2