6 juni 2017

Update: WERK& Ulrum in Noorderbreedte

Op 15 mei jongstleden heeft in café Neptunus in Ulrum een gesprek plaats gevonden over het project WERK& Ulrum met gemeente De Marne, stichting Ulrum 2034, dorpsbelangen, projectleider Petra de Braal van DEEL& Ulrum, Libau, Spechtarchitecten en Landschapsbeheer Groningen. Aanleiding voor het gesprek was de wens van Noorderbreedte om een artikel te schrijven over WERK& Ulrum en hoe nu verder?

De aanpak van WERK& Ulrum is bottom-linked waarbij bewoners en professionals met verschillende achtergronden samen werken. Libau was in het gehele proces van eind 2015 tot voorjaar 2017 aanjager en dit project is mogelijk gemaakt door subsidies van de gemeente De Marne, provincie Groningen en het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie.

Het project kent twee stappen. In de eerste stap is de dorpsidentiteit in beeld gebracht aan de hand van verhalen. Tijdens de tweede stap zijn op basis van de dorpsidentiteit voor d’ Olle kern twee werkboeken gemaakt: een werkboek met tips voor pandeigenaren en een werkboek met handvatten om de kern als geheel mooier en leefbaarder te maken.

Na een presentatie van Tim Willems-Kruize (Libau) en Annet Ritsema (Spechtarchitecten) werd doorgepraat over het vervolg. Er is enthousiasme en waardering over de bottom-linked aanpak en er zijn in het proces een aantal dorpsbewoners opgestaan die het project op korte termijn verder brengen. Of het project ook duurzaam is op (middel)lange termijn is nog niet te beantwoorden. Of zoals een deelnemer het mooi samenvatte: er zijn met het project tal van zaadjes geplant in de gemeenschap maar je moet die zaadjes wel water geven om ervoor te zorgen dat ze gaan groeien. Maar hoe doe je dat? En wie heeft hierin een rol en trekt hiervoor de portemonnee? Lees binnenkort meer op de website van Noorderbreedte

 

Update: Inmiddels is het artikel verschenen op de website van Noorderbreedte. Lees het hier!

Werk&ulrum